Spolupráca s charitatívnymi organizáciami

Spolupráca s charitatívnymi organizáciami

V prípade ak máte záujem o spoluprácu ako charitatívna organizácia (charity, neziskové organizácie občianske združenia, cirkevné organizácie, obce a pod.), prosíme o vyplnenie údajov v žiadosti o registráciu v Potravinovej banke Slovenska v dotazníku (žiadosti o spoluprácu), ktorý si môžete stiahnuť nižšie. Spolu so žiadosťou je potrebné zaslať kópiu stanov žiadateľa alebo obdobný dokument (štatút, zriaďovacia listina a pod.) a kópiu menovacieho dekrétu štatutárneho zástupcu alebo obdobný dokument. Je potrebné zaslať aj vyplnenú zmluvu o spolupráci, ktorú si môžete stiahnuť nižšie. Zmluvu je potrebné vytlačiť a podpísať 2 x. Po vyplnení a podpísaní to prosíme všetko zaslať na adresu: 

Potravinová banka Slovenska 
kpt. Nálepku 19 
082 71 LIPANY 
a pre istotu aj naskenované mailom na foodbank@foodbank.sk. Následne zmluvu podpíšeme u nás a jeden originál vám zašleme späť. 


Žiadosť o spoluprácu

Zmluva o spolupráci

Dajte nám o sebe vedieť!

Potravinová banka Slovenska a jej partneri poskytujú pomoc tisícom ľudí na celom Slovensku, ale naša práca je len na začiatku. Pri našej práci sa spoliehame na partnerov, ako ste vy. Veľmi radi sa s vami porozprávame o rôznych spôsoboch, ako môžete pomôcť prostredníctvom osobnej podpory, zaangažovaním svojich kolegov a šírením informácií na sociálnych sieťach. Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás.