Príbeh potravinových bánk

Master of Alkmaar - Sedem skutkov telesného milosrdenstva (detail "Hladných kŕmiť")

Počas histórie ľudia vyvíjali rôzne iniciatívy na zmiernenie bremena hladu. V kresťanskom náboženstve je kŕmenie hladných prvým zo skutkov telesného milosrdenstva. V rámci islamu je zakat jedným z piatich pilierov a zahŕňa almužnu pre tých, ktorí trpia hladom a chudobou. Dvadsiate storočie bolo obdobím rozsiahlych iniciatív potravinovej pomoci, ako sú vývarovne počas Veľkej hospodárskej krízy a druhej svetovej vojny, a globálna potravinová pomoc pre krajiny postihnuté vojnou a suchom, ako napríklad Etiópia.

V desaťročiach po druhej svetovej vojne sa objavilo tvrdenie, že hlad bol v západných krajinách odstránený. V 60. rokoch sa však ukázalo, že to nie je reálne a ľudia aj naďalej trpia nedostatkom potravín aj v "západných krajinách".  Objavili sa rôzne programy, ako napríklad program potravinových lístkov v USA. Používateľov naďalej lákali aj vývarovne a polievkové kuchyne. 

Jedným z dobrovoľníkov v polievkovej kuchyni v Arizone bol aj John Van Hengel, ktorý vyrastal v Los Angeles a do Arizony sa presťahoval v roku 1965. Refektár mal ročný rozpočet iba 8 000 dolárov, čo prinútilo Johna Van Hengela hľadať zdroje bezplatných produktov. Bol tiež nespokojný s obmedzenou efektivitou týchto vývarovní a začal hľadať vylepšenia. Na začiatku získaval zeleninu, ktorá zostala na poliach, a ovocie, ktoré zostalo na stromoch. 

Budova prvej potravinovej banky vo Phoenixe (USA)

Po stretnutí so slobodnou matkou s desiatimi deťmi, ktorá poukázala na množstvo potravín, ktoré sú k dispozícii v kontajneroch s potravinami, začal zbierať potraviny, ktoré boli ešte dobré na ľudskú spotrebu, ale supermarkety ich už nepredávali. Získal však viac výrobkov, ktoré potrebovala polievková kuchyňa, v ktorej pracoval. Dodal teda zvyšné výrobky iným humanitárnym organizáciám, čím im umožnil ponúkať ďalšie jedlá. Po chvíli potreba dať tejto práci štruktúru viedla k vytvoreniu prvej potravinovej banky. Vznikla v roku 1967 ako prvá potravinová banka na svete: St. Mary`s Food Bank. Ako sklad im slúžila stará pekáreň.

1967 - John van Hengel a Kenny Ramsey.

Pomohla nielen nasýtiť hladujúcich, ale pomohla aj vyriešiť neospravedlniteľné plytvanie dokonale jedlými potravinami komerčným potravinárskym priemyslom. Vo svete je nadmerná produkcia potravín a ich nadbytok, ale aj neefektívna distribúcia potravín a hlad. Pritom navzájom by sa to mohlo vyvážiť. 

Van Hengelova potravinová banka nedistribuovala jedlo priamo hladujúcim, ale fungovala prostredníctvom siete decentralizovaných distribučných centier, ako sú výdajne a komunitné centrá. Čoskoro sa podobné iniciatívy objavili v iných mestách po celých USA. V roku 1976 van Hengel založil Second Harvest, aby pomohol týmto miestnym iniciatívam a uľahčil prácu potravinových bánk. Neskôr zmenila svoj názov na Feeding America. V čase, keď John van Hengel zomrel vo veku 83 rokov, americké potravinové banky denne poskytovali jedlo pre približne 23 miliónov občanov! 

Správa o tomto novom druhu banky sa stala virálnou a podľa vzoru St. Mary’s Food Bank vznikli ďalšie potravinové banky: v USA a o pár rokov neskôr aj v Kanade ako druh pozitívneho príkladu. 
V roku 1984 vo Francúzsku sestra Cécile Bigot počula o tomto koncepte prostredníctvom Francisa Lopeza, zakladateľa Edmonton Food Bank v Kanade. Aby sa vyrovnala s rastúcou chudobou v Paríži, kontaktovala Bernarda Dandrela v Secours Catholique, ktorý v júli 1984 spolupracoval s inými charitatívnymi organizáciami, ako sú Emmaüs a Armáda spásy, na otvorení Potravinovej banky v Paríži-Ile de France.


Založenie FEBA

V Belgicku André Hubert čoskoro nasledoval tento príklad a založil prvú potravinovú banku v Bruseli.

Potom si Bernard Dandrel a André Hubert uvedomili potrebu jediného a organizovaného orgánu, ktorý by zastupoval potravinové banky na európskej úrovni. Fédération Européenne des Banques Alimentaires – Európska federácia potravinových bánk (FEBA) bola založená 23. septembra 1986.

V roku 2018 prešla FEBA niekoľkými zmenami. Po 32 rokoch sa Správna rada a Valné zhromaždenie rozhodli presunúť organizáciu z Bourg-la-Reine (Paríž) do Bruselu, aby sa priblížili európskym inštitúciám a ďalším európskym zainteresovaným stranám a mimovládnym organizáciám a profesionálne podporili rast a rozvoj svojej organizácie. členov.

V rokoch 1988 až 1992 FEBA podporovala rozvoj potravinových bánk v Španielsku, Taliansku, Írsku, po ktorých nasledovalo Portugalsko, Poľsko, Grécko a Luxembursko v rokoch 1994 až 2001. Od roku 2004 Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Litva a Srbsko sa do siete pridalo Holandsko, Švajčiarsko, Estónsko, Dánsko a nedávno Ukrajina a Bulharsko v roku 2013, Nórsko (2014) a Rakúsko (2015).

FEBA v Bruseli

Dňa 28. februára 2018 Európska federácia potravinových bánk a.s.b.l. (FEBA), nezisková organizácia podľa belgického práva, bola založená v Bruseli ako pokračovanie organizácie založenej pôvodne podľa francúzskeho práva a s rovnakým účelom. Oficiálne otvorenie centrály v Bruseli sa uskutočnilo 10. októbra 2018 za prítomnosti Bernarda Dandrela, zakladateľa FEBA, a Vytenisa Andriukaitisa, komisára pre zdravie a bezpečnosť potravín.

35 rokov FEBA

Dňa 23. septembra 2021 oslávila FEBA svoje 35. výročie. Od roku 1986 organizácia prispieva k znižovaniu potravinovej neistoty v Európe prostredníctvom predchádzania plytvaniu potravinami a výzvy k solidarite.

Na splnenie tohto poslania FEBA podporila rozvoj a vytvorenie siete potravinových bánk v celej Európe, aby zachránili dobré jedlo pred vyhodením do odpadu a pomohli charitatívnym organizáciám, ktoré dodávajú jedlo čoraz väčšiemu počtu ľudí v núdzi. Dnes je FEBA rastúcou sieťou viac ako 330 potravinových bánk aktívnych v 29 európskych krajinách.

Potravinová banka Slovenska

Potravinovú banku Slovenska založil v roku 2005 Marko Urdzik aj vďaka podpore z Európskej federácie potravinových bánk a ostatných partnerov. Potravinová banka Slovenska plní tri základné princípy: bojuje proti plytvaniu s potravinami, delí sa s tými, čo to potrebujú, a vytvára znovu solidaritu medzi ľuďmi. Má podpísané dohody s organizáciami, ktoré majú vo svojich cieľoch sociálnu prácu a pomoc sociálne znevýhodneným občanom, ľudom v hmotnej núdzi, mnohodetným rodinám a pod.