Výdajne potravín - kde ich môžete nájsť

Výdajne potravín, sociálne výdajne a pod. zriaďujú obce, mestá, mestské časti a rôzne charitatívne organizácie. Potravinová banka nie je zriaďovateľom výdajní ani neovplyvňuje ich chod a pravidlá. Väčšina výdajní však získava potraviny prostredníctvom potravinovej banky, preto tu uvádzame ich zoznam. Postupne ho budeme dopĺňať, aby tieto informácie boli komplexne na jednom mieste. Ak viete o výdajni, ktorá tu chýba, dajte nám vedieť na foodbank@foodbank.sk

Sociálna výdajňa Bratislava - Staré mesto

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto otvorila v roku 2018 na Hollého ul. č. 13  Sociálnu výdajňu, ktorá je určená pre obyvateľov Starého mesta v krízovej sociálnej situácií, rodiny s deťmi v hmotnej núdzi či osamelým osobám, ktoré poberajú invalidný či starobný dôchodok.

Cieľom výdajne potravín je poskytovanie doplnkovej pomoci obyvateľom Starého Mesta. Občanom, ktorí využívajú služby výdajne, sa tak Staré Mesto snaží znižovať výdavky na základné životné potreby a napomáhať im tak k zlepšeniu životnej úrovne.
Viac informácií získate TU

Sociálna výdajňa Bratislava - Petržalka

V Petržalke podľa aktuálnych dát žije približne 500 ľudí, ktorí sa ocitli vo finančnej a hmotnej núdzi. Nie vždy vlastným zavinením. Veľa týchto príbehov skrýva neľahký životný osud – od náhleho zhoršenia zdravotného stavu, cez neočakávanú stratu práce, až po neospravedlniteľné týranie. Preto MČ Petržalka v spolupráci s priateľmi z vybraných obchodných reťazcov a Potravinovou bankou Slovenska už takmer 10 rokov podávajú pomocnú ruku našim najzraniteľnejším spoluobčanom. Aktuálne je Sociálna výdajňa na Rovniankovej 12 otvorená každý utorok, stredu a štvrtok od 10:30 do 12:30. Viac informácií získate TU. 

Sociálna výdajňa Bratislava - Nové mesto

Určité skupiny obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto majú možnosť bezplatne odoberať tovar v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru na Šancovej ul. č. 112 v Bratislave.

Podmienkami sú najmä trvalý pobyť žiadateľa na území MČ BNM, uhradené finančné záväzky voči MČ BNM, školopovinné deti žiadateľa nesmú byť evidované ako záškoláci, pre každú z jednotlivých skupín sú určené aj osobitné podmienky.

Viac informácií získate TU

Sociálna výdajňa Bratislava - Vrakuňa

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa prevádzkuje sociálnu výdajňu pre občanov v ťažkej životnej situácii. Účelom sociálnej výdajne je formou doplnkovej sociálnej služby pomôcť občanom mestskej časti, ktorí sa nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne. Cieľom sociálnej výdajne však nie je zabezpečenie základných životných a stravovacích potrieb obyvateľov v plnom rozsahu. Bezplatnou pomocou poskytnutou v sociálnej výdajni sa rozumie poskytnutie tovaru, najmä trvanlivých potravín, potravinových výrobkov, drogistického tovaru a iného spotrebného tovaru osobnej potreby, ktorý sa nachádza v sociálnej výdajni a ktorý je bezplatne darovaný občanovi v súlade so schválenými pravidlami. Viac informácií TU.


Centrum potravinovej pomoci Dunajská Lužná

Ako vyplýva už z názvu, primárne ide o potravinovú pomoc, ale aj materiálnu (drogéria, potreby hygienické, do domácnosti a pod.) a poradenskú (napr. v sociálnej oblasti) či poskytnutie povzbudenia, ktoré je neraz rovnako dôležité, aby sa ľudia v tejto neľahkej situácii nevzdávali. Ak poznáte niekoho, kto sa ocitol v hmotnej núdzi a chcete mu sprostredkovať takúto pomoc, kontaktujte Centrum potravinovej pomoci Dunajská Lužná na tel. čísle 0918 777 656. Viac informácií nájdete TU