Dotácie, dary a príspevky pre Potravinovú banku Slovenska

Nadácia Tesco

Nadácia Tesco podporila činnosť Potravinovej banky Slovenska v roku 2022 grantom vo výške 20 000 Eur, na realizáciu aktivít v rámci projektu "

Mladí ambasádori a ambasádorky Potravinovej banke Slovenska" v termíne od 01.03.2022 do 31.12.2022.

Mesto Prešov

Mesto Prešov podporilo činnosť Potravinovej banky Slovenska v roku 2022 dotáciou vo výške 386 Eur, na realizáciu aktivít v rámci projektu "Poskytovanie humanitárnej a sociálnej pomoci členom združení a Prešovčanom, ktorí sú odkázaní na pomoc" v termíne od 01.04.2022 do 31.12.2022.

Nadácia Tesco

Nadácia Tesco podporila činnosť Potravinovej banky Slovenska v roku 2022 grantom vo výške 5 000 Eur, na realizáciu aktivít v rámci projektu "Z

dokonaľovanie záchranárov jedla v Potravinovej banke Slovenska" v termíne od 19.01.2022 do 30.06.2022.