Európska federácia potravinových bánk

Misia Európskej federácie potravinových bánk
Prispieť k zníženiu potravinovej neistoty v Európe prostredníctvom predchádzania plytvaniu potravinami a výzvy na solidaritu, podporou a rozvojom potravinových bánk v krajinách, kde sú najviac potrebné.

Riadenie
FEBA vedie Valné zhromaždenie a Správna rada. Každodennú činnosť zabezpečuje sekretariát. Valné zhromaždenie sa skladá z delegátov riadnych členov FEBA. Schvaľuje správu o činnosti, účtovnú závierku a rozpočet, rozhoduje o ročných členských príspevkoch, vytvára vnútorné pravidlá a predpisy. Valné zhromaždenie volí predstavenstvo. Potravinová banka Slovenska má na Valnom zhromaždení jedného zástupcu.


Členské organizácie FEBA

Rakúsko
Belgicko
bulharsko
Česká republika
dánsko
estónsko
francÚzsko
nemecko
grécko
maďarsko
Írsko
taliansko
litva
luxembursko
holandsko
Nórsko
poľsko
potrugalsko
Srbsko
slovensko
španielsko
švajčiarsko
ukrajina
Veľká británia

Asociovaní členovia FEBA

albánsko
malta
slovinsko
severné macedónsko
Rumunsko