Aktivity 

Ako to funguje? 

Obchodné reťazce, výrobcovia potravín, dodávatelia, poľnohospodári a všetci, ktorí majú prebytok potravín alebo potraviny, ktoré už nemôžu predať ich poskytnú potravinovej banke. 

Potravinová banka priamo alebo prostredníctvom spolupracujúcich dobrovoľníkov potraviny vyzbiera a uskladní ich vo svojich skladoch alebo ich priamo posunie ďalej spolupracujúcim organizáciám. 

Charitatívne organizácie si vyzdvihnú potraviny, ktoré následne poskytujú tým, ktorí sú v núdzi a najviac ich potrebujú. 

Potravinová banka Slovenska v relácii Reflex