Môžete nás podporiť aj finančne

V prípade, ak máte záujem prispieť na činnosť Potravinovej banky Slovenska aj finančne, môžete tak urobiť zaslaním finančného príspevku prostredníctvom darcovského portálu na tejto darovacej linke TU.  

Takto získanú finančnú pomoc, využijeme najmä na pohonné hmoty, na prenájom skladovacích priestorov, na nákup a prevoz potravín. Potraviny sa vďaka takejto pomoci budú môcť dostať bližšie a rýchlejšie k ľuďom.