Svetový deň potravín

Dnes viac ako 3 miliardy ľudí na celom svete si nemôže dovoliť zabezpečiť zdravé, bezpečné a výživné potraviny. Viac ako 2 miliardy ľudí na celom svete trpia nadváhou alebo obezitou, kvôli nezdravému stravovaniu a sedavému spôsobu života. Približne 800 miliónov ľudí vo svete trpí hladom, čo je za posledný rok nárast o viac ako 118 miliónov. Oproti tomu sa na svete vyhodí každý rok toľko potravín, že by sme mohli zasýtiť všetkých hladujúcich a ešte stále by sme mali prebytok. Boj proti plytvaniu potravinami a darovanie potravín tým, ktorí to najviac potrebujú sú aj hlavné úlohy potravinových bánk.

Pandémia COVID-19 zdôraznila potrebu zmeny nastavenia nášho celkového prístupu k jedlu a stravovaniu. Medzinárodné organizácie na celom svete organizujú rôzne podujatia, kde sa spoločne s vedcami, producentmi jedla, poľnohospodármi a politikmi snažia nájsť riešenia pre budúcnosť. Spolu s ostatnými kolegami z Európskej federácie potravinových bánk si aj my uvedomujeme potrebu rozširovať povedomie ľudí o tom, ako môže a ako by mohlo vyzerať stravovanie v budúcnosti. Hlavnou činnosťou však pre nás stále ostáva redistribúcia a darovanie potravín. Členské organizácie Európskej federácie potravinových bánk spoločne dodávajú každú minútu 1 636 kg jedla. V porovnaní s rokom 2019 ide o výrazný nárast a je spôsobený predovšetkým pandémiou COVID-19. V týchto veľmi ťažkých časoch reagovali potravinové banky zvýšeným úsilím a odhodlaním pomáhať.

Od minulého roka pociťuje naša potravinová banka zvýšený tlak na potravinovú pomoc, keďže kvôli pandémii choroby COVID-19 sa mnoho ľudí ocitlo v núdzi a často nedokážu zabezpečiť pre svoje rodiny ani základné potraviny. Napriek zvýšenému dopytu, je snahou pomôcť vždy, keď je to v našich silách. V roku 2020 sme vyzbierali a rozdelili viac ako 4 850 000 kg potravín, ktoré sme rozdelili medzi viac ako 136 000 ľudí prostredníctvom 149 partnerských charitatívnych organizácií.

Marko Urdzík, predseda Potravinovej banky Slovenska uvádza, že „veľká časť podpory bola zabezpečená aj vďaka iniciatíve pani prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá osobne vyzvala veľké spoločnosti na Slovensku, aby pomohli Potravinovej banke Slovenska so zabezpečením potravín a vďaka následnej pomoci týchto spoločností.“ Tieto potraviny boli distribuované prioritne do obcí a miest, kde ľudia trpeli nedostatkom jedla kvôli dôsledkom pandémie COVID-19.
Vďaka patrí v tento deň aj viac ako 180 dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí nezištne pomáhajú pri našich aktivitách. Bez nich by naša práca nebola možná. Rovnako veľká je vďaka aj pre všetkých darcov potravín, ktorí pravidelne alebo nepravidelne prispievajú do našich zbierok a umožňujú tak, aby naša banka mala “kapitál”, ktorý môže rozdávať tým najslabším.