Potravinové banky v Belgicku žiadajú viac daňových stimulov v boji proti plytvaniu potravinami

Organizácia Spojených národov vyhlásila 29. september za Medzinárodný deň povedomia o potravinových stratách a plytvaní. Celosvetovo sa medzi zberom a maloobchodným predajom stále vyhodí 14 % vyrobených potravín. V našej krajine zohráva kľúčovú úlohu v boji proti plytvaniu potravinami Belgická federácia potravinových bánk: v prvých šiestich mesiacoch roku 2021 bolo prostredníctvom siete jej pridružených združení mesačne distribuovaných viac ako 6 000 ton nepredaných potravín viac ako 175 000 príjemcom.

Jef Mottar, výkonný riaditeľ Belgickej federácie potravinových bánk, vysvetľuje: „Každý mesiac rozdávame bezplatné jedlo viac ako 175 000 príjemcom prostredníctvom 631 miestnych združení. V roku 2020 sa vďaka darom z potravinárskeho priemyslu, supermarketov a aukcií podarilo zachrániť najmenej 11 780 ton potravinového odpadu. To zodpovedá viac ako polovici (53,5 %) všetkých potravín distribuovaných našimi potravinovými bankami v minulom roku.

Sklady potravinových bánk stále denne zápasia s dôsledkami koronavírusovej krízy. Hoci organizácia v roku 2021 výnimočne nakúpila 1 100 ton potravín vďaka výnimočným vládnym dotáciám, dopyt na mieste naďalej prevyšuje ponuku. S cieľom stimulovať kvalitné darcovstvo v krátkodobom horizonte podpísali Fevia, sektorová federácia belgických potravinárskych spoločností, a Belgická federácia potravinových bánk úplne novú chartu.

Bart Buysse, CE0 Fevia, je zapojený do projektu: „Dnes sa vďaka úsiliu potravinárskeho sektora počas výrobného procesu vyhodí viac ako 1,5 % potravín. Ako potravinársky priemysel však chceme pokračovať v boji proti plytvaniu. Naše spoločnosti napríklad darujú každý rok potravinovým bankám 6 000 ton jedla a nápojov, čím spájajú boj proti potravinovým stratám s bojom proti hladu. Táto charta nám umožňuje pokračovať v zvyšovaní povedomia spolu s potravinárskymi spoločnosťami a podporovať a uľahčovať darcovstvo.“

S cieľom ďalej podporiť darovanie potravín na charitu belgickým potravinárskym spoločnostiam, supermarketom a aukciám potravinové banky tiež klopú na dvere tvorcov politík s niektorými návrhmi.

V súčasnosti môžu firmy, ktoré darujú potraviny, požiadať o vrátenie DPH (6 %). Okrem tejto daňovej výhody pre darcov by sa darovanie potravín pre charitatívne organizácie mohlo ďalej podporiť vytvorením systému podobného systému, ktorý platí vo Francúzsku. V tomto prípade sa zníženie dane poskytuje na základe čistej finančnej hodnoty darovaných potravín, prípadne s prihliadnutím na náklady na skladovanie a dopravu. Skrátka jasný podnet na väčšie využívanie potravinových prebytkov! Belgická federácia potravinových bánk pri príležitosti Medzinárodného dňa povedomia o potravinových stratách a plytvaní vyzýva vládu, aby v tejto súvislosti prijala potrebné iniciatívy." vysvetľuje Jef Mottar.

Zdroj: FEBA