Podpora od Nadácie Tesco pre projekt "Akadémia Potravinovej banky Slovenska pre deti"

Počas konferencie venovanej inovatívnym prístupom v boji proti plytvaniu potravinami, Nadácia Tesco vyhlásila víťazov v rámci svojho grantového programu Záchranári jedla. Záujem o aktivity súvisiace so znižovaním potravinového odpadu stále narastá. Do štvrtého ročníka grantovej výzvy sa zapojilo 39 výnimočných projektov. Odborná komisia následne vybrala päť víťazných projektov predložených organizáciami o.z. SAMARIA, Potravinová banka Slovenska, FreeFood - Jedlo pre všetkých o.z., CEEV Živica a o.z. Vagus. Všetky projekty sú zamerané na aktívnu podporu opatrení proti plytvaniu potravinami na Slovensku, a Nadácia Tesco poskytne finančnú podporu v celkovej výške 40-tisíc eur na ich realizáciu.

Podporu vo výške 8 000 Eur získala aj naša organizácia - Potravinová banka Slovenska, na realizáciu projektu "Akadémia Potravinovej banky Slovenska pre deti"

WhatsApp Image 2023-11-24 at 124559 1jpeg


WhatsApp Image 2023-11-24 at 124559jpeg