PBS partnerom v projekte “Školní projektové dny v Potravinové bance Vysočina“

Potravinová banka Slovenska participovala na projekte, ktorý organizovala Potravinová banka Vysočina a ktorý bol podporený v rámci programu Erasmus +

Projekt (číslo projektu 2021-2-CZ01-KA210-SCH-000049730) pod názvom "Školské projektové dni v Potravinovej banke Vysočina" sa konal od marca 2022 do februára 2023. Zahŕňal dni ako Školská jedáleň vs. reštaurácia, Poľnohospodárstvo vs. výrobný závod a Supermarket vs. malý obchod.

Počas dní Školská jedáleň vs. reštaurácia sa mladí ľudia zoznámili s procesmi v jedálňach a reštauráciách a diskutovali o potravinovom odpade a možnostiach jeho využitia. V rámci témy Poľnohospodárstvo vs. výrobný závod sa deti dozvedeli o hospodárení na Školskom majetku v Humpolci a diskutovali o spolupráci s Potravinovou bankou pri využívaní odpadov pre kŕmenie zvierat. V projekte Supermarket vs. malý obchod boli predstavené procesy v supermarketoch a malých obchodoch, ako aj spolupráca s Potravinovou bankou.

V rámci projektu realizovali českí partneri v spolupráci s našou Potravinovou bankou Slovenska dva výjazdy na Slovensko. Výjazdy sa uskutočnili v dvoch lokalitách, kde vďaka znalostiam slovenskej strany dobre zmapovali a mohli porovnať, ako prebieha záchrana potravín na Slovensku a aké sú špecifiká v boji proti hladu na Slovensku. Zistili sme, že naše dva štáty sa v súčasnosti nachádzajú v oblasti plytvania a záchrany potravín na úplne inej vlne. Na Slovensku sme sa stretli s veľkou chudobou a veľkým zapojením neziskových organizácií v boji proti plytvaniu. 

Zistené skúsenosti mapuje film, ktorý sme na výjazdoch natočili https://www.youtube.com/watch?v=MccpQ-ayBC4

Čo sa týka porovnania projektových dní, zistili sme takmer stopercentnú zhodu v ČR aj na Slovensku, pokiaľ ide o plytvanie v supermarketoch a malých obchodoch. Veľkým rozdielom a inšpiráciou pre českých partnerov bola naša spolupráca s čerpacími stanicami. Toto v ČR nefunguje a je veľkou inšpiráciou a potenciálom pre Českú republiku. Čo sa týka poľnohospodárstva verzus výrobný závod, videli sme veľkú prepojenosť na Slovensku a hlavne snahu neplytvať a žiť v súlade s prírodou. Na Slovensku je to spôsobené väčšími lokalitami, kde sa prevádzkuje pastierstvo a k tomu nadväzujúce činnosti, čo u nás už nie je. Školské jedálne a reštaurácie fungujú ako v ČR, tak na Slovensku na rovnakej báze, len s tým rozdielom, že na Slovensku majú už väčšie skúsenosti s bufetovým výdajom v jedálňach.

Sme veľmi radi, že sme sa mohli do projektu zapojiť a veríme, že to prinesie aj ďalšie spoločné projekty v budúcnosti. 

Viac o projekte sa dozviete tu: https://potravinovabankavysocina.cz/zaverecne-zhodnoceni-projekt-erasmus/

Video z návštevy na Slovensku nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=MccpQ-ayBC4

Dokumenty a informácie z projektu: 

1. Metodika projektových dnů PBV 
2. Erasmus - Potravinová banka Vysočina
3. Erasmus - Jak moc se plýtvá potravinami v ČR
4. Erasmus - Školní stravování - plýtvání
5. Erasmus - Restaurace - plýtvání
6. Erasmus - Boj Potravinové banky Vysočina pro plýtvání

Potravinová banka Vysočina prezentace I.

Pohádka o Potravinové bance Vysočina