Panel občanov o plytvaní potravinami: 23 odporúčaní na urýchlenie znižovania plytvania potravinami v EÚ

  • Obyvatelia Európskej únie spôsobili v roku 2020 až 57 miliónov ton potravinového odpadu.
  • Vo finančnom vyjadrení je to 130 miliárd eur.
  • Aby tvorcovia európskych politík toto číslo zredukovali, plánujú prijať legislatívne zmeny.
  • Ešte predtým však zorganizovali panel občanov novej generácie, na ktorom sa zúčastnilo 150 náhodne vybraných ľudí z 27 členských krajín.
  • Úlohou panelov je, aby občania predstavili, aké smerovanie od Únie očakávajú pri danej téme.

V súčasnosti si viac ako 36 miliónov občanov EÚ nemôže dovoliť každý druhý deň kvalitné jedlo a rastúce ceny potravín vyvolávajú stále väčšie obavy. Plytvanie potravinami nie je len ekonomický a etický problém, ale zhoršuje aj klimatické zmeny a vyčerpáva životné prostredie o obmedzené prírodné zdroje. Ako podnietiť ďalšie kroky a urýchliť znižovanie plytvania potravinami v EÚ bolo témou prvého občianskeho panelu novej generácie v nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy, ktorý aktívne prispel k procesu tvorby politiky EÚ.

Európski občania zhromaždení v paneli ukončili svoju prácu po 3 víkendových rokovaniach. V nedeľu 12. februára bolo Európskej komisii predložených 23 odporúčaní týkajúcich sa troch akčných smerov zameraných na: posilnenie spolupráce v potravinovom hodnotovom reťazci; podporovať iniciatívy potravinárskych podnikov; a podporovať zmenu správania spotrebiteľov.

Úplný súbor odporúčaní nájdete v dokumente tu.

Odporúčania občanov podporia prácu Komisie v oblasti plytvania potravinami vrátane pripravovaného legislatívneho návrhu na stanovenie právne záväzných cieľov EÚ v tejto oblasti. Správa z rokovaní ako výsledok panelu bude uverejnená spolu s návrhom Komisie. Ciele zníženia potravinového odpadu budú navrhnuté ako súčasť širšej iniciatívy na revíziu „Rámcovej smernice o odpade“, od ktorej sa očakáva, že navrhne opatrenia na zníženie odpadu a zvýšenie recyklácie. Odporúčania občanov sa budú zdieľať a ďalej diskutovať s platformou EÚ, ktorá sa zaoberá potravinovým odpadom (EU Platform on Food Losses and Food Waste).

Viac informácií o výsledkoch panelu občanov nájdete na stránke Európskej komisie TU

Informácie k panelu nájdete aj v reportáži Hospodárskych novín