Konferencia Farm to Fork 2021: spoločné budovanie udržateľných potravinových systémov

V dňoch 14. a 15. októbra 2021 sa konferencia Farm to Fork 2021 konala ako hybridné stretnutie s väčšinou divákov virtuálne. Podľa motta spoločne budovať udržateľné potravinové systémy boli zainteresované strany v rámci potravinového hodnotového reťazca, ako aj organizácie občianskej spoločnosti a verejné orgány pozvané, aby obohatili diskusiu o implementácii stratégie EÚ z farmy na stôl (F2F).

Prvý deň podujatia zahŕňali okrem iného prejavy Stelly Kyriakides (európska komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín) a Janusza Wojciechowského (európsky komisár pre poľnohospodárstvo), ktorí zdôraznili dôležitosť urýchleného prechodu na odolné a k prírode šetrné potravinové systémy, ktoré závisia od systémových zmien. Stratégia F2F na to ponúka spoločnú víziu, ktorá stanovuje 27 iniciatív týkajúcich sa kľúčových otázok, ako je aj plytvanie potravinami. Okrem toho konferencia poskytla pódium aktérom na vysokej úrovni zo súkromného a verejného sektora, ako sú Unilever, OXFAM a FAO, aby diskutovali o globálnom význame prístupu F2F a diskutovali o inherentných výzvach a príležitostiach. Okrem toho boli spracované výsledky samitu OSN o potravinových systémoch z 23. septembra 2021 týkajúce sa globálneho prechodu na udržateľné potravinové systémy. Počas sprievodného podujatia na výstave EXPO v Dubaji bol predstavený systémový prístup EÚ v kontexte jej politík v oblasti obchodu a medzinárodnej spolupráce, doplnený zainteresovanými stranami z Talianska, Japonska, Africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu (AfCFTA) a Spojených arabských emirátov. 

Na druhý deň boli účastníci vyzvaní, aby sa zapojili do tematických workshopov, napríklad o úlohe dobrovoľných nástrojov, ktoré nútia potravinársky priemysel k zvýšeniu dostupnosti a cenovej dostupnosti udržateľných potravinových možností, alebo o uhlíkovom poľnohospodárstve a misii Horizon Europe R&I v oblasti zdravia pôdy. Alternatívne stretnutia sa zamerali na príležitosti, ktoré ponúka zníženie pesticídov v poľnohospodárstve, prijatie konkrétnych obchodných modelov a dôležitosť výskumu a inovácií na ceste k potravinovým systémom schopným nakŕmiť svet a zároveň dosiahnuť mier s planétou.

Stručne povedané, konferencia F2F 2021 objasnila pokrok dosiahnutý v iniciatívach predpokladaných v akčnom pláne stratégie, snažila sa podporiť úsilie EÚ o dosiahnutie obratu v globálnych potravinových systémoch a ponúkla platformu umožňujúcu odborníkom na transformáciu, aby predstavili svoje príspevky.

Najdôležitejšie časti konferencie si môžete pozrieť vo videu TU.

Zdroj: FEBA